Ogłoszenia przetargowe - Archiwalne rok 2011


Powrót do bieżących ogłoszeń (kliknij)"na dostawę materiałów ogólno-budowlanych i instalacji wod-kan oraz co" (ZP 42/2011)
"na dostawę materiałów elektrycznych" (ZP 43/2011)
"dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni." (ZP 38/2011)
"Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego." (ZP 36/2011)
"Dostawa materiałów opatrunkowych" ( ZP 35/2011 )
Dostawę leku bupivacaine hydrochloride ZP 31/2011
"Dostawę obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku, zestawów zabiegowych, narzędzi metalowych jednorazowego użytku" (ZP 34/11)
"Dostawa soli warzonej niejodowanej oraz soli tabletkowanej niejodowanej dla potrzeb Szpitalnej Stacji Uzdatniania Wody" (ZP 33/11)
"Dostawa materiałów szewnych." (ZP 30/2011)
Dostawę płytek CD do robota „PRINTABLE” wraz z kopertami z okienkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją" (ZP 32/2011)
"Dostawę materiałów medycznych" (ZP 29/2011)
"Dostawę leków" (ZP 27/2011)
"Dostawę leku- interferon beta 1 b" ( ZP 26/2011 )
""Dostawę soli warzonej niejodowanej oraz soli tabletkowanej niejodowanej dla potrzeb Szpitalnej Stacji Uzdatniania Wody" (ZP 25/11)"
"Dostawa, montaż i uruchomienie 1 kompletu lasera okulistycznego YAG i lasera zielonego, montowanego na jednej lampie szczelinowej; 1 sztuki autorefraktokeratometru, 1 sztuki unitu okulistycznego, 1 sztuki mikroskopu endotelialnego; do wyposażenia Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją." (ZP 24/2011)
"Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej." (ZP 23/2011)
"Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego." (ZP 20/2011)
"Dostawę leku levofloxacin" ( ZP 22/2011 )
"Dostawę opatrunków specjalistycznych" (ZP 13/2011)
Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją" (ZP 14/2011)
Dostawa i uruchomienie 1 sztuki defibrylatora transportowego oraz 1 sztuki aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorem funkcji życiowych do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją" (ZP 17/2011)
"Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. "(ZP 18/2011)
Dostawa, montaż i uruchomienie 1 kompletu lasera okulistycznego YAG i lasera zielonego, montowanego na jednej lampie szczelinowej; 1 sztuki autorefraktokeratometru, 1 sztuki unitu okulistycznego, 1 sztuki mikroskopu endotelialnego; do wyposażenia Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” (ZP 15/2011)
"Dostawa rękawic medycznych" (ZP 12/2011)
"Dostawa środków dezynfekcyjnych" (ZP 6/2011)
"Dostawę wyrobów medycznych - materiałów opatrunkowych" (ZP 5/2011)
"Dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk aparatów USG do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją" (ZP 11/2011)
"Dostawę środków kontrastowych" (ZP 9/2011)
"Dostawę leków" (ZP 4/2011)
"Dostawę leków- programy lekowe" ( ZP 3/2011 )
Dostawa, montaż i uruchomienie 1 sztuki aparatu RTG z ramieniem C do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją". (ZP 8/2011)
"Dostawa, montaż i uruchomienie 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego najwyższej klasy oraz 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego mniejszego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” "(ZP 2/2011)
"Dostawa leków." (ZP 40/2011)
"Dostawa wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna poliestrowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 1/2011)

Usługi:
"Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 19/2011)
"Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland S.A." (ZP 10/11)

Roboty budowlane:
"Modernizacja Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - odcinek położniczy Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z wymianą i rozbudową wewnętrznych instalacji" (ZP 21/11)
"Modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - odcinek położniczy Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z wymianą i rozbudową wewnętrznych instalacji " (ZP 16/11)

Przetargi na wynajem i dzierżawę:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
dzierżawę budynku położonego w Krakowie, os. Młodości 10, 31-908 Kraków, o łącznej powierzchni użytkowej 2.350 m2.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, ogłasza pisemny przetarg na najem pomieszczeń usytuowanych na os. Młodości 10 w Krakowie o łącznej powierzchni uSytkowej 2.350 m2 – parter, I i II piętro, strych (poddasze) i piwnica (cały wolno stojący budynek) z przeznaczeniem na działalność medyczną
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, ogłasza pisemny przetarg na najem pomieszczeń usytuowanych w Krakowie na os. Na Skarpie 66 – parter Pawilonu A o łącznej powierzchni użytkowej 435 m2 (w tym garaż o powierzchni 47,80m2) z przeznaczeniem na działalność medyczną w zakresie ratownictwa medycznego. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Przetargowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 18.380,00 zł. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu: pomieszczenia z wyjątkiem garażu - 45,00 zł netto / m2, garaż – 20,00 zł.netto /m2
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 ogłasza pisemny przetarg na:

1. najem pomieszczeń usytuowanych na os. Młodości 10 , o łącznej powierzchni użytkowej 1.800m2 (I, II piętro, piwnica, strych) z przeznaczeniem na działalność medyczną. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Przetargowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 46800,00 zł. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu 26,00 zł netto / m2..

2. dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1.250 m2 (nieużywane pomieszczenia części budynku kotłowni) oraz placu parkingowego o powierzchni 500 m2, usytuowanych w Krakowie, os. Na Skarpie 66, z przeznaczeniem na działalność medyczną. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Przetargowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 21250,00 zł. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu 15,00 zł netto / m2 (dzierżawa pomieszczeń) i 5,00 netto / m2 (dzierżawa gruntu).

Konkursy: