Zamówienia Publiczne


Archiwum ogłoszeń rok 2008 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2009 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2010 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2011 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2012 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2013 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2014 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2015 (kliknij)

Archiwum ogłoszeń rok 2016 (kliknij)
Zamówienia poniżej 30000 euro:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, dla zapewnienia dwóch niezależnych łącz światłowodowych - zaproszenie do złożenia oferty 1/12/II/2019 (data zamieszczenia 6.12.2019 r.)
Nici chirurgiczne skórne - zaproszenie do złożenia oferty ZO/APT/1/17

Projekt pt. "Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrstrukturę informatyczną za szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie" nr POIS.09.01.00-00-0024/16
Dostawa sprzętu komputerowego
(data zamieszczenia 18.05.2017 r.)
Dostawa, montaż i konfiguracja monitoringu
(data zamieszczenia 18.05.2017 r.)

UWAGA NOWE Zamówienia Publiczne od dnia 5.10.2016 r publikowane są pod tym adresem w BIP - proszę kliknąć