Ogłoszenia przetargowe - Archiwalne rok 2014


Powrót do bieżących ogłoszeń (kliknij)"Dostawa wyrobów medycznych:
1. Elementów wymiennych do wstrzykiwacza kontrastu,
2. Dototebkowego pierścienia napinajacego dla okulistyki
3. Materiałów szewnych" - (ZP 49/2014) (data zamieszczenia 10.03.2015 r.)
"Zakup, dostawa, uruchomienie, montaż UPS oraz windy osobowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66" ZP 42/2014 (data zamieszczenia 14.01.2015 r.)
"Zakup, dostawę i uruchomienie systemu „Kadrowo-Płacowego” składającego się z modułów: Kadry, Płace, Grafiki dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków" ZP 45/2014 (data zamieszczenia 18.12.2014 r.)
"Zakup i dostawę osprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych stosowanych w aparacie nerkozastępczym typu MULTI FILTRATE - Ci Ca" ZP 46/2014 (data zamieszczenia 18.12.2014 r.)
"Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" ZP 47/2014 "(data zamieszczenia 16.12.2014 r.)
"Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" ZP 44/2014 "(data zamieszczenia 4.12.2014 r.)
„Zakup, dostawa uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa fotela zabiegowego." ZP 41/2014 (data zamieszczenia 25.11.2014 r.)
"Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" ZP 35/2014 "(data zamieszczenia 8.11.2014 r.)
"Dostawę telapreviru w ramach programu lekowego ZP 38/2014 "(data zamieszczenia 07.11.2014 r.)
"Dostawę sprzętu jednorazowego użytku" (ZP 34/2014)(data zamieszczenia 22.10.2014 r.)
"Dostawę środków dezynfekcyjnych" (ZP 17/2014)(data zamieszczenia 17.10.2014 r.)
"Dostawę odzieży i obuwia dla personelu medycznego oraz dla personelu technicznego." (ZP 37/2014)(data zamieszczenia 17.10.2014 r.)
"Dostawa opatrunków" (ZP 32/2014)(data zamieszczenia 16.10.2014 r.)
"Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych" (ZP 22/2014)(data zamieszczenia 16.10.2014 r.)
"Zakup, dostawa i montaż stołu operacyjnego chirurgicznego dla Bloku Operacyjnego" (ZP 33/2014)(data zamieszczenia 6.10.2014 r.)
"Dostawa leków" (ZP 27/2014)(data zamieszczenia 15.09.2014 r.)
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego Numer ogłoszenia: 304852 - 2014 (data zamieszczenia 12.09.2014 r.)
"Remont pomieszczeń Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 31/2014) (data zamieszczenia 28.08.2014 r.)
„Budowa trzyprzystankowej windy zewnętrznej z przewiązką wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją w dobudowie do południowej ściany szczytowej pawilonu „C” na dziedzińcu wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66". (ZP 28/2014) (data zamieszczenia 5.08.2014 r.)
"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie." (ZP 29/2014) (data zamieszczenia 31.07.2014 r.)
„Budowa trzyprzystankowej windy zewnętrznej z przewiązką wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją w dobudowie do południowej ściany szczytowej pawilonu „C” na dziedzińcu wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66". (ZP 25/2014) (data zamieszczenia 14.07.2014 r.)
"Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji poddasza na cele socjalno - biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie". (ZP 24/2014). (data zamieszczenia 8.07.2014 r.)
"Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz jednorazowych sterylnych kompletów operacyjnych z kasetą." (ZP 18/2014). (data zamieszczenia 1.07.2014 r.)
"Dostawa szczepionek." (ZP 15/2014). (data zamieszczenia 25.06.2014 r.)
"Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland." (ZP 23/2014). (data zamieszczenia 09.06.2014 r.)
„Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji poddasza na cele socjalno - biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie". (ZP 6/2014). (data zamieszczenia 03.06.2014 r.)
"Dostawa rękawic chirurgicznych jałowych, rękawic diagnostycznych niejałowych oraz osłonek medycznych jednorazowego użytku zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”." (ZP 11/2014). (data zamieszczenia 14.05.2014 r.)
"Dostawę opatrunków specjalistycznych." (ZP 20/14). (data zamieszczenia 12.05.2014 r.)
"Dostawę endoprotez bipolarnych biodra oraz implantów do szycia łąkotek i ścięgien." (ZP 21/14). (data zamieszczenia 12.05.2014 r.)
"Świadczenie usług serwisu aparatury elektromedycznej produkcji firmy Drager oraz dostawę akcesoriów do kardiomonitorów typu Delta, Infinity Gamm XXL, Infinity Vista i inkubatorów typu Caleo i Baby Therm 8004." (ZP 9/14). (data zamieszczenia 22.04.2014 r.)
"Dostawa "Jednorazowego sprzętu medycznego w tym elektrod, zestawów do punkcji opłucnej siatek chirurgicznych przepuklinowych, igieł do znieczuleń podpajeczynówkowych, sprzętu anestezjologicznego, klipsów tytanowych i staplerów” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”." (ZP 12/2014) (data zamieszczenia 15.04.2014 r.)
"Dostawa materiałów szewnych" (ZP 19/2014) (data zamieszczenia 11.04.2014 r.)
"Dostawę "Jednorazowych, sterylnych zestawów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych i jednorazowych kompletów chirurgicznych" zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją"." (ZP 14/2014) (data zamieszczenia 07.04.2014 r.)
"Dostawa materiałów do zespoleń kostnych i rekonstrukcji wiązadeł" (ZP 13/2014) (data zamieszczenia 04.04.2014 r.)
"Dostawę leków" (ZP 4/2014) (data zamieszczenia 01.04.2014 r.)
"Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z urządzeniami peryferyjnymi oraz wielorzędowego tomografu komputerowego z podstacjami wraz z demontażem i odkupieniem używanego tomografu komputerowego CT Lightspeed Ultra Advantage rok produkcji 2005; do wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją"." (ZP 8/2014) (data zamieszczenia 19.03.2014 r.)
"Dostawa wyrobów medycznych – opatrunków specjalistycznych" (ZP 5/2014) (data zamieszczenia 18.03.2014 r.)
"Dostawa leków w ramach programów lekowych" (ZP 2/2014) (data zamieszczenia 7.03.2014 r.)
"Dostawę kontrastów do badań tomografii komputerowej, badań naczyniowych i wkładów do strzykawki automatycznej „Medrad Vistron CT”" (10/2014) (data zamieszczenia 3.03.2014 r.)
"Świadczenie kompleksowych usług pralniczych ZP (7/2014) (data zamieszczenia 13.02.2014 r.)
"Dostawa bocepreviru." (ZP 3/2014)(data zamieszczenia 10.02.2014 r.)