Ogłoszenia przetargowe - Archiwalne rok 2013


Powrót do bieżących ogłoszeń (kliknij)

"Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem oraz dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej." (ZP 38/2013). (data zamieszczenia 13.06.2014 r.)
"Dostawa kontrastów do badań tomografii komputerowej oraz kontrastów do badań naczyniowych." (ZP 39/2013)(data zamieszczenia 31.01.2014 r.)
"Dostawa materiałów szewnych" (ZP 37/2013)(data zamieszczenia 23.01.2014 r.)
"Dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni." (ZP 36/2013)(data zamieszczenia 13.01.2014 r.)
"Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego" (ZP 35/2013)(data zamieszczenia 7.01.2014 r.)
"Dostawa opatrunków medycznych " (ZP 33/2013)(data zamieszczenia 4.12.2013 r.)
"Na dostawę i uruchomienie 3 sztuk respiratorów stacjonarnych wraz ze szkoleniem personelu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; do wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”." (ZP 34/2013)(data zamieszczenia 3.12.2013 r.)
"Dostawa opakowań aptecznych" (ZP 32/2013)(data zamieszczenia 7.11.2013 r.)
"Dostawę „Obłożeń do laparoskopii oraz zestawów chirurgicznych, ginekologicznych i urologicznych” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”." (ZP 31/2013)(data zamieszczenia 30.10.2013 r.)
"Dostawa leków" (ZP 29/2013)(data zamieszczenia 24.10.2013 r.)
"Dostawa interferonu beta 1 -b" (ZP 28/2013)(data zamieszczenia 3.10.2013 r.)
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" (ZP 30/2013)(data zamieszczenia 2.10.2013 r.)
„ Dostawę bocepreviru oraz telapreviru ” (ZP 27/2013)(data zamieszczenia 19.09.2013 r.)
"Dostawa sterylnych wyrobów medycznych" (ZP 26/2013)(data zamieszczenia 11.09.2013 r.)
"Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie" (ZP 25/2013 )(data zamieszczenia 23.07.2013 r.)
"Dostawa materiałów elektrycznych, budowlanych i stolarskich." (ZP 23/2013 )(data zamieszczenia 27.06.2013 r.)
"Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej." (ZP 21/2013 )(data zamieszczenia 27.06.2013 r.)
"Jednorazowego sprzętu medycznego." (ZP 22/2013 )(data zamieszczenia 09.07.2013 r.)
"Dzierżawa , dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastepczych oraz zakup osprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych stosowanych w w.w. aparacie" (ZP 24 /2013 )(data zamieszczenia 13.06.2013 r.)
" Dzierżawa , dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastepczych oraz zakup osprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych stosowanych w w.w. aparacie" (ZP 19 /2013 ) (data zamieszczenia 4.06.2013 r.)
"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów" (ZP 12/2013)(data zamieszczenia 31.05.2013 r.)
""Dostawę leków" (ZP 18/2013)(data zamieszczenia 31.05.2013 r.)
"Dostawa środków dezynfekujących i higieniczno - pielęgnacyjnych " (ZP 14/2013)(data zamieszczenia 29.05.2013 r.)
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" (ZP 20/2013) (data zamieszczenia 16.05.2013 r.)
"Przebudowa dachów Pawilonu C wraz z przewiązką , Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie". (ZP 17/2013) (data zamieszczenia 30.04.2013 r.)
"Dostawa adalimumabu oraz ustekinumabum w ramach programów lekowych". ZP 10/2013 (data zamieszczenia 26.04.2013 r.)
"Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland S.A." (ZP 16/2013) (data zamieszczenia 25.04.2013 r.)
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" (ZP 15/2013) (data zamieszczenia 17.04.2013 r.)
"Usługa udzielenia pożyczki finansowej w kwocie 10.000.000,00 zł" (ZP 11/2013) (data zamieszczenia 27.03.2013 r.)
"Modernizacja rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją 3 szt. baterii kondensatorów z dynamicznymi dławikami mająca na celu kompensację mocy biernej" (ZP 9/2013) (data zamieszczenia 27.03.2013 r.)
"Dostawa leków - programy lekowe" (ZP 3/2013) (data zamieszczenia 21.02.2013 r.)
"Dostawa kontrastów do badań tomografii komputerowej oraz kontrastów do badań naczyniowych" (ZP 7/2013) (data zamieszczenia 19.02.2013 r.)
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" (ZP 6/2013) (data zamieszczenia 19.02.2013 r.)
"Dostawę i montaż LAMPY RENTGENOWSKIEJ kompatybilnej z posiadanym przez zamawiającego aparatem CT LightSpeed Ultra firmy GE Healthcare wraz z kalibracją i wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych; zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”." (ZP 5/2013) (data zamieszczenia 11.02.2013 r.)
"Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych i stolarskich." (ZP 2/2013) (data zamieszczenia 29.01.2013 r.)