Ogłoszenia przetargowe - Archiwalne rok 2012


Powrót do bieżących ogłoszeń (kliknij)"Dostawa implantów do zespoleń kostnych, systemów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych i łąkotek oraz systemów kotwiczących." (ZP 44/2012) (data zamieszczenia 24.01.2013 r.)
Dostawa rękawic chirurgicznych jałowych, rękawic diagnostycznych niejałowych oraz osłonek medycznych jednorazowego użytku (ZP 43/2012) (data zamieszczenia 17.01.2013 r.)
"Dostawa materiałów ogólno-budowlanych i instalacji wod-kan oraz paliwa" (ZP 42/2012) (data zamieszczenia 6.12.2012 r.)
"Dostawa Jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”." (ZP 39/2012) (data zamieszczenia 4.12.2012 r.)
"Świadczenie usług żywienia pacjentów Szpitala." (ZP 41/2012) (data zamieszczenia 28.11.2012 r.)
"Dostawa gazów medycznych i technicznych." (ZP 33/2012) (data zamieszczenia 21.11.2012 r.)
"Dostawa leków oraz mleka modyfikowanego." (ZP 32/2012) (data zamieszczenia 15.11.2012 r.)
"Dostawa endoprotez stawów oraz cementu kostnego." (ZP 35/2012) (data zamieszczenia 31.10.2012 r.)
"Dostawa leków." (ZP 37/2012) (data zamieszczenia 31.10.2012 r.)
"Dostawa sprzętu komputerowego." (ZP 38/2012) (data zamieszczenia 26.10.2012 r.)
"Świadczenie usług żywienia pacjentów Szpitala." (ZP 36/2012) (data zamieszczenia 23.10.2012 r.)
"Dostawa i uruchomienie ECHOKARDIOGRAFU Z GŁOWICĄ SEKTOROWĄ wraz ze szkoleniem personelu; do wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”." (ZP 34/2012) (data zamieszczenia 27.09.2012 r.)
"Dostawa wraz z usługą wymiany podzespołów w zasilaczach UPS typu SENTRY." (ZP 31/2012) (data zamieszczenia 21.09.2012 r.)
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych" (ZP 7/2012) (data zamieszczenia 06.09.2012 r.)
"Usługę udzielenia pożyczki finansowej w kwocie 5.000.000,00 zł" (ZP 29/2012) (data zamieszczenia 20.08.2012 r.)
"Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego" (ZP 23/2012) (data zamieszczenia 10.08.2012 r.)
Świadczenie usług całodobowego dozoru Szpitala(data zamieszczenia 08.08.2012 r.)
"PRZETARG NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE" (ZP 30/2012) (data zamieszczenia 07/08.2012 r.)
"Dostawa materiałów szewnych" (ZP 26/2012) (data zamieszczenia 20.07.2012 r.)
"Dostawa materiałów opatrunkowych" (ZP 22/2012) (data zamieszczenia 17.07.2012 r.)
"Dostawa octanu glatirameru – program lekowy" (ZP 24/2012) (data zamieszczenia 4.07.2012 r.)
"Dostawa rękawic chirurgicznych jałowych oraz rękawic diagnostycznych niejałowych" (ZP 27/2012) (data zamieszczenia 2.07.2012 r.)
"Dostawa artykułów papierniczych, biurowych, druków oraz ksiąg szpitalnych" (ZP 21/2012) (data zamieszczenia 25.06.2012 r.)
"Dostawa opatrunków specjalistycznych" (ZP 9/2012) (data zamieszczenia 13.06.2012 r.)
Zmiana sygnatury postępowania ZP 25/12
"Dostawa szczepionek" (ZP 13/2012) (data zamieszczenia 11.06.2012 r.)
"Dostawa odzieży ochronnej dla personelu medycznego, odzieży wysokobarierowej CBO, obuwia dla personelu medycznego, odzieży ochronnej i roboczej dla personelu technicznego" (ZP 20/2012) (data zamieszczenia 11.06.2012 r.)
"Dostawa środków dezynfekcyjnych i higieniczno - pielęgnacyjnych" (ZP 8/2012) (data zamieszczenia 6.06.2012 r.)
"Dostawa leków" ZP 11/2012 (data zamieszczenia 25.05.2012 r.)
"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku" ZP 9/2012 (data zamieszczenia 2.05.2012 r.)
"Dostawę leku enoxaparin sudium." ZP 19/2012 (data zamieszczenia 27.04.2012 r.)
"Dzierżawa , dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastepczych oraz zakup osprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych stosowanych w w.w. aparacie." (ZP 10/2012) (data zamieszczenia 27.04.2012 r.)
"Dostawa kontrastów do badań tomografii komputerowej oraz kontrastów do badań naczyniowych". (ZP 3/2012) (data zamieszczenia 17.04.2012 r.)
"Dostawa Soczewki śródoczne" (ZP 17/2012) (data zamieszczenia 11.04.2012 r.)
"Dostawa leków – programy lekowe" (ZP 12/2012) (data zamieszczenia 5.04.2012 r.)
"Dostawę leku etanercept 25 mg i 50 mg" (ZP 16/2012) (data zamieszczenia 30.03.2012 r.)
"Dostawa i montaż stanowisk do pielęgnacji noworodków w ilości 7 szt.; do wyposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie"(data zamieszczenia 23.03.2012 r.)
"Świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 5/2012)(data zamieszczenia 15.03.2012 r.)
"Dostawę części i akcesoriów komputerowych" (ZP 6/2012) (data zamieszczenia 02.03.2012 r.)
"Dostawa zestawów do obliteracji żylaków przełyku, sondy żołądkowej dojelitowej, gastrostomii" (ZP 2/2012)
"Dostawę materiałów do zespoleń kostnych oraz cementu kostnego." (ZP 1/2012)
"Dostawę materiałów opatrunkowych." (ZP 40/2012) (data zamieszczenia 18.01.2013 r.)
"Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych" (ZP 45/2012) (data zamieszczenia 25.02.2013 r.)
„Przetarg na dzierżawę budynku położonego w Krakowie, os. Młodości 10, 31-908 Kraków, o łącznej powierzchni całkowitej 2.335,28 m2.”(data zamieszczenia 13.03.2012 r.)