Ogłoszenia przetargowe - Archiwalne rok 2010


Powrót do bieżących ogłoszeń (kliknij)Dostawy:
Dostawę sprzętu medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym - "Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie",ZP 42/2010
"Dostawa, montaż i uruchomienie 1 sztuki aparatu rtg z ramieniem typ C, 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego najwyższej klasy oraz 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego mniejszego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”" (ZP 27/2010)
"Dostawa i montaż 2 sztuk wózków reanimacyjnych i 8 sztuk wózków zabiegowych wraz ze szkoleniem personelu do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”" (ZP 38/2010)
"Dostawa wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna szklanego, typu Renson dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 40/2010)
"Dostawa materiałów do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana oraz szycia łąkotek" (ZP 37/2010)
"Zakup sprzętu medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 36/2010)
"Zakup sprzętu medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 35/2010)
"Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "specyfikacją"" (ZP 34/2010)
"Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" (ZP 32/2010)
"Dostawa wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna szklanego, typu Renson dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie."( ZP 33/2010 )
"Dostawę wyrobów medycznych" (ZP 30/2010)
"Dostawa leków" (ZP 29/2010)
„Dostawa materiałów szewnych" (ZP 22/2010)
"Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego." (ZP 26/2010)
"Dostawa montaż i uruchomienie dwóch klimatyzatorów w Rozdzielni Głównej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 28/2010)
"Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Okulistycznego tj. autorefraktokeratometru ze stolikiem, aparatu USG okulistycznego wraz z głowicami, tomografu komputerowego okulistycznego, rzutnika optotypów, dwóch lamp szczelinowych, dwóch stolików z elektrycznie podnoszonym blatem wraz ze szkoleniem personelu" ( ZP 25/2010 )
"Dostawę leków – programy lekowe interferon beta 1 b" (ZP 20/2010)
"Dostawa materiałów do zespoleń kostnych, endoprotez połowiczych stawu biodrowego, systemów kotwiczących i stabilizujących do rekonstrukcji aparatu więzadłowego." (ZP 21/2010)
"Dostawa leków – programy lekowe, lamivudyna" (ZP 23/2010)
"Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych akrylowych, soczewek wewnątrzgałkowych z PMMA, soczewek wewnątrzgałkowych z korektą astygmatu oraz jednorazowych kompletów operacyjnych z kasetą" (ZP 13/2010)
"Dostawa łóżek rehabilitacyjnych pacjenta w ilości 20 sztuk, szafek przyłóżkowych dwustronnych w ilości 40 sztuk oraz wózka wielofunkcyjnego w ilości 1 sztuka, wraz z montażem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (ZP 19/2010)
"Dostawa i montaż mebli na wyposażenie Oddziału Otolaryngologii oraz Poradni Otolaryngologii i Okulistyki, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (ZP 10/2010)
"Dostawę leków – programy lekowe leczenie pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby" (ZP 14/2010)
"Dostawę materiałów medycznych." (ZP 8/2010)
"Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia Oddziału Otolaryngologii tj. kompaktowego unitu laryngologicznego z wyposażeniem, systemu Ra-Vor bipolarnego, shavera laryngologicznego z wiertarką, uzupełnienia zestawu do endoskopii operacji nosa i zatok, modułowej kabiny ciszy; wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (ZP 9/2010)
"Dostawę środków dezynfekcyjnych" (ZP 7/2010)
"Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego." (ZP 1/2010)
"Dostawa leków" (ZP 3/2010)
"Dostawa środków kontrastowych" (ZP 5/2010)
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni" (ZP 4/2010)
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2
  • Załącznik 3
  • Załącznik 4
 • wyjaśnienia i modyfikacje
  • Zapytanie i odpowiedź nr 1
 • informacje o protestach
  • Powiadomienie o wniesieniu protestu
  • Rozstrzygnięcie protestu
 • głoszenie o wyniku

Usługi:
"Świadczenie kompleksowych usług pralniczych" (ZP 43/2010)
"Świadczenie usług wywozu odpadów pozostałych (komunalno - bytowych) wraz z dzierżawą kontenerów" (ZP 31/2010)
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE SIWZ Nr 35/03052010/UN/Kraków
"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów" (ZP 15/10)
"Objęcie opieką serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica wraz z oprogramowaniem bazodanowym" (ZP 2/10)

Roboty budowlane:
"Modernizacja Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie" (ZP 18/10)
"Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (ZP 16/10)
"Modernizacja lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 17/10)
"Adaptacja pomieszczeń administracji w budynku Głównym oraz w budynku w os. Młodości 10 dla potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie" (ZP 11/2010)
"Modernizacja lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 6/10)

Przetargi na wynajem i dzierżawę:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: 1) dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1.250 m2 (nieużywane pomieszczenia części budynku kotłowni) oraz placu parkingowego o powierzchni 500 m2, usytuowanych w Krakowie, os. Na Skarpie 66 z przeznaczeniem na działalność medyczną, 2) dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 400 m2 (pomieszczenia budynku schronu, pod Oddziałem Pediatrycznym), usytuowanych w Krakowie, os. Na Skarpie 66 z przeznaczeniem na działalność medyczną, 3) dzierżawę części ogrodu o powierzchni użytkowej 1.500 m2 (część działki nr 246/51 za Oddziałami Dermatologicznym i Obserwacyjno – Zakaźnym) usytuowanego w Krakowie na os. Na Skarpie 66 z przeznaczeniem na parking. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Przetargowej.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: 1) najem pomieszczeń usytuowanych na os. Młodości 11, o łącznej powierzchni użytkowej 1.800 m2 (I, II piętro, strych i piwnica) z przeznaczeniem na działalność medyczną, 2) najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 26,25 m2 (pomieszczenia części pawilonu D) usytuowane na os. Na Skarpie 66 z przeznaczeniem na działalność handlową.
"Dzierżawa części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 10 m2 usytuowanej w Krakowie os. Na Skarpie 66 na działce nr 246/50 obr. 47 Nowa Huta przy bramie wjazdowej na teren Szpitala po stronie lewej, z przeznaczeniem na działalność handlową."
"Najem części nieruchomości Szpitala – pomieszczeń o powierzchni 84,40 m2 usytuowanych w Pawilonie I w Krakowie os. Na Skarpie 66 z przeznaczeniem na archiwum"

Konkursy:
"Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym mikrobiologii i serologii."