Ogłoszenia przetargowe - Archiwalne rok 2009


Powrót do bieżących ogłoszeń (kliknij)Dostawy:
"Dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 34/2009)
"Dostawa materiałów elektrycznych oraz soli warzonej i tabletkowanej" (ZP30/2009)
"Dostawa obuwia i bielizny operacyjnej, obłożeń operacyjnych oraz artykułów włókninowych jednorazowego użytku" (ZP 29/2009)
"Dostawa respiratora transportowo- stacjonarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego." (ZP 32/2009)
"Dostawa aparatury medycznej do wyposażenia odcinków intensywnego nadzoru w oddziałach wewnętrznych Szpitala" (ZP 31/2009)
"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni." (ZP25/2009)
"Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Działu Technicznego."(ZP26/2009)
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2
  • Załącznik 3
  • Załącznik 4
 • wyjaśnienia i modyfikacje
  • Zapytanie i odpowiedź nr 1
 • informacje o protestach
  • Powiadomienie o wniesieniu protestu
  • Rozstrzygnięcie protestu
 • Ogłoszenie o wyniku
"Dostawę poręczy i odbojnic do modernizacji i remontu traktów komunikacyjnych w Szpitalu"(ZP24/2009)
"Dostawę środków dezynfekcyjnych - alkoholowych preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w oddziałach – pole operacyjne - antyseptyki (produkty lecznicze)" (ZP22/2009)
"Dostawę materiałów budowlanych do modernizacji i remontu traktów komunikacyjnych w Szpitalu" (ZP 21/2009)
"Dostawę leków" (ZP 20/2009)
"Dostawę materiałów szewnych." (ZP 16/2009)
"Dostawa odzieży ochronnej dla personelu medycznego, obuwia profilaktycznego oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Działu Technicznego". (ZP15/2009)
"Dostawę materiałów ogólnobudowlanych" (ZP13/2009)
"Dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (ZP 14/2009)
 • Ogłoszenie o wyniku
 • "Dostawa druków medycznych i niemedycznych oraz książek medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (ZP 11/2009)
  "Dostawa papieru kserograficznego" - LICYTACJA ELEKTRONICZNA (ZP 12/2009)
  "Dostawa materiałow biurowych" - LICYTACJA ELEKTRONICZNA (ZP 10/2009)
  "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, akrylowych oraz jednorazowych, sterylnych kompletów operacyjnych wraz z kasetą do operacji zaćmy" (ZP 7/2009)
  "Dostawa materiałów medycznych" (ZP 6/2009)
  "Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego, wraz z serwisowaniem instrumentarium do implantacji wyrobów oraz szkoleniem personelu" (ZP 4/2009)
  "Dostawa środków dezynfekcyjnych i higieniczno- pielęgnacyjnych" (ZP 5/2009)
  "Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi" ( ZP 1/2009 )
  "Dostawa leków" (ZP 3/2009)
  "Dostawę środków kontrastowych" (ZP 2/2009)

  Usługi:
  "KANCELARIA BROKERSKA SUPRA BROKERS OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE"
  "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie"
  " Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozem odpadów komunalnych"" (ZP 18/2009)
  "Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze budynków szpitala wraz z przyległym terenem." (ZP17/2009)

  Roboty budowlane:
  "Modernizacja lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 6/10)
  Modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym – "Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 35/09)
  "Wykonanie w ciągu komunikacyjnym galerii wewnętrznej Szpitala posadzki z terakoty – I piętro oraz posadzki epoksydowej - parter w Szpitalu im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" (ZP 23/2009)
  "Modernizacja sieci wodociągowej w Szpitalu im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Grupa 1 - wymiana rurociągu wody zimnej z rur stalowych i żeliwnych na rury PE, Grupa 2 - dostawa, montaż stacji ciągłej dezynfekcji wody pitnej wraz ze szkoleniem personelu oraz serwisem. " (ZP 19/09).
  "Modernizacja (adaptacja) pomieszczeń dla Oddziału Otolaryngologii, Poradni Otolaryngologicznej i Poradni Okulistycznej w Pawilonie A, A1 Budynku Głównego" (ZP 9/09).

  Przetargi na wynajem i dzierżawę:
  "Najem lokalu mieszkalnego usytuowanego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, w budynku po byłym gospodarstwie ogrodniczym, o powierzchni 49,37 m2 ".
  Dzierżawa gruntu

  Konkursy:
  Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zawodu lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.
  Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. wykonywania zawodu lekarza internisty w Oddziale Chorób Wewnętrznych I oraz wykonywania zawodu lekarza chirurga w Oddziale Chirurgii Dzieci wraz z Poradnią Chirurgii Dzieci. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń w zakresie w/w konkursu - 10.04.2009 r. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 10.04.2009 r. do dnia 31.03. 2012 r.

  2. wykonywania zawodu lekarza chirurga w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania świadczeń w zakresie w/w konkursu - 10.04.2009 r. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 10.04.2009 do dnia 31.03.2010 r.
  Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej obsady lekarskiej zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego (specjalistycznych "S").
  Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych ... (czytaj treść ogłoszenia).