Ogłoszenia przetargowe - Archiwalne rok 2008


Powrót do bieżących ogłoszeń (kliknij)

Dostawy:
"Dostawa płytek CD-R do archiwizacji badań RTG Printable min. 700 MB 52x80min. oraz kopert do płytek CD" (ZP 44/2008)
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
  • wyjaśnienia i modyfikacje
   • Zapytanie i odpowiedź nr 1
   • Odpowiedz
   • Zapytanie i odpowiedź nr 2
  • informacje o protestach
   • Powiadomienie o wniesieniu protestu
   • Rozstrzygnięcie protestu
  • wybór, wykluczenie, odrzucenie, unieważnienie
  • Ogłoszenie o wyniku
  • Ogłoszenie o zawarciu umowy
"Unowocześnienie Szpitalnej Centrali Telefonicznej" (ZP 42/2008)
"Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego, wraz z serwisowaniem instrumentarium do implantacji wyrobów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem oraz szkoleniem personelu." (ZP 36/2008)
"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania." (ZP41/2008)
"Dostawa substancji wiskoelastycznej, materiałów opatrunkowych oraz innych materiałów medycznych" (ZP 40/2008)
"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania." (ZP37/2008)
"Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej (rok produkcji 2008) 1 sztuki lampy RTG typu Performix Ultra w tomografie komputerowym typu LightSpeed Ultra 8, wykonanie testów akceptacyjnych po wymianie lampy, wymianę zestawu szczotek pierścieni ślizgowych, wykonanie przeglądu okresowego w tomografie komputerowym typu LightSpeed Ultra 8, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji." (ZP39/2008)
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2
  • Załącznik 3
  • Załącznik 4
  • Załącznik 5
 • wyjaśnienia i modyfikacje
  • Zapytanie i odpowiedź nr 1
  • Zapytanie i odpowiedź nr 2
 • informacje o protestach
  • Powiadomienie o wniesieniu protestu
  • Rozstrzygnięcie protestu
 • wybór, wykluczenie, odrzucenie, unieważnienie
 • Ogłoszenie o wyniku
 • Ogłoszenie o wyniku2
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy
"Dostawa i uruchomienie 2 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji 2008) defibrylatorów karetkowych wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji." (ZP38/2008)
"Dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi 3 sztukami UPS – ów oraz szkolenie personelu, wraz z realizacją prac związanych z przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN przy wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej” (ZP33/2008)
"Dostawa rękawic jałowych i diagnostycznych" (ZP 35/08)
" ZP 34/2008 na dostawę, montaż i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny agregatu próżni centralnej szt. 1 (rok produkcji 2008), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami technicznymi" (ZP 34/2008)
" Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej dla Oddziału Pomocy Doraźnej wraz ze szkoleniem personelu oraz unowocześnienie szpitalnej centrali telefonicznej" (ZP 32/2008)
"Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku" (ZP 31/2008)
"Dostawa filmów do drukarek laserowych Drypix 4000" ZP 25/2008
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2
  • Załącznik 3
  • Załącznik 4
 • wyjaśnienia i modyfikacje
  • Modyfikacja SIWZ
  • Zapytanie i odpowiedź nr 1
  • Zapytanie i odpowiedź nr 2
 • informacje o protestach
  • Powiadomienie o wniesieniu protestu
  • Rozstrzygnięcie protestu
 • wybór, wykluczenie, odrzucenie, unieważnienie
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Ogłoszenie o wyniku
 • Ogłoszenie o wyniku2
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy
"Dostawa środków kontrastowych" ZP 29/2008
"Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą, montażem i uruchomieniem stacji zgazowania oraz dzierżawą butli gazowych i naczyń do przechowywania azotu ciekłego wraz ze szkoleniem pracowników (7 osób)" (ZP 24/2008)
"Dostawa materiałów opatrunkowych." (ZP 19/2008)
"Dostawa leków." (ZP 23/2008)
"Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego (rok produkcji 2007/2008) zestawu do videoendoskopii dla Pracowni Endoskopii wraz ze szkoleniem personelu." (ZP 21/2008)
"Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz dostawa materiałów chirurgicznych do fakoemulsyfikacji zaćmy." (ZP 13/2008)
"Dostawa Szczepionek." (ZP 18/2008)
"Dostawa opatrunków specjalistycznych i preparatów przeciwodleżynowych." (ZP 11/2008)
"Dostawa leków w ramach procedur leczenia pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C" ( ZP 12/2008 )
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku" (ZP 6/2008)

Usługi:
"Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze Szpitala." ZP30/2008
"Objęcie opieką serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica wraz z oprogramowaniem bazodanowym." (ZP 28/08)
Objęcie opieką serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica wraz z oprogramowaniem bazodanowym.(ZP 26/08)
"Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego (rok produkcji 2007/2008) zestawu do videoendoskopii dla Pracowni Endoskopii wraz ze szkoleniem personelu." (ZP 21/2008)
"Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz dostawa materiałów chirurgicznych do fakoemulsyfikacji zaćmy." (ZP 13/2008)
"Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze budynków szpitala wraz z przyległym terenem" (ZP 22/08)
"Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze Szpitala." (ZP 20/08)
"Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach oraz na terenie szpitala" (ZP 16/08)
"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz miejsca przystosowanego do startów i lądowań samolotu ratowniczego lotniczego pogotowia ratunkowego" ZP 17/2008
"Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach oraz na terenie szpitala"(ZP 15/08)
"Świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze Szpitala ZP 14/2008"

Roboty budowlane:
"Modernizacja Oddziału Chirurgii Ortopedyczno -Urazowej – Pawilon F-1" (ZP 10/08)
"Remont i modernizacja Oddziału Noworodków - Pawilon E1 " ZP 9/2008

Przetargi na wynajem i dzierżawę:
"Najem części nieruchomości Szpitala – pomieszczeń o powierzchni 84,40 m2 usytuowanych w Pawilonie I w Krakowie os. Na Skarpie 66 z przeznaczeniem na archiwum"
"Najem lokalu mieszkalnego usytuowanego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, w budynku po byłym gospodarstwie ogrodniczym, o powierzchni 49,37 m2 ".
Dzierżawa gruntu

Konkursy:
Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych ... (czytaj treść ogłoszenia).