Konkursy ArchiwumKonkursy:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów przez techników elektroradiologów w Pracowni Rtg i Pracowni Tomografii Komputerowej. (data zamieszczenia 29.10.2014 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów przez pielęgniarki w oddziałach oraz innych medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala.(data zamieszczenia 6.08.2014 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów przez techników elektroradiologów w Pracowni Rtg i Pracowni Tomografii Komputerowej. (data zamieszczenia 4.06.2014 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na: świadczenia zdrowotne w zakresie badań patomorfologicznych
(data zamieszczenia 3.03.2014 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług transportu dla Szpitala
(data zamieszczenia 31.01.2014 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w grupach opisanych w specyfikacji
(data zamieszczenia 3.01.2014 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w grupach opisanych w specyfikacji
(data zamieszczenia 22.11.2013 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w grupach opisanych w specyfikacji (data zamieszczenia 30.04.2012 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów Szpitala. (data zamieszczenia 12.04.2012 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w grupach opisanych w specyfikacji (data zamieszczenia 04.04.2012 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów Szpitala. (data zamieszczenia 12.03.2012 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w grupach opisanych w specyfikacji (data zamieszczenia 01.03.2012 r.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na: świadczenia usług transportu sanitarnego dla Szpitala
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych oraz usług transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków ogłasza konkurs ofert na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

GRUPA I:
dyżurów medycznych w następujących medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie: Pakiet 1. Oddział Chorób Zakaźnych Dorosłych i Dzieci, Pakiet 2. Oddział Pediatryczny.

GRUPA II: wykonywania zawodu lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

GRUPA III: wykonywania zawodu lekarza urologa w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zawodu lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na świadczenie usług medycznych w ramach dyżurów przez techników elektroradiologów w Dziale Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na przyjęcie obowiązków w zakresie świadczenia badań patomorfologicznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w następujących oddziałach Szpitala:
Pakiet 1. Oddział Okulistyczny,
Pakiet 2. Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu,
Pakiet 3. Oddział Pediatryczny,
Pakiet 4. Dział Diagnostyki Obrazowej i Endoskopowej
„Udzielanie świadczeń medycznych w ramach dyżurów medycznych przez lekarzy neurologów w Oddziale Neurologicznym i Leczenia Udarów Mózgu.”