Ladowanie zdjec

Wjazd na teren Szpitala

2015-08-11 09:38

Wjazd i postój samochodów na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie jest płatny. Opłata  wynosi 5 złotych za godzinę.

Z opłaty wjazdowej zwolnieni są:

inwalidzi na  podstawie karty inwalidzkiej

kobiety do porodu

osoby ze skierowaniem do przyjęcia do szpitala-  zwolnienie obowiązuje tylko w dniu przyjęcia

pacjenci zgłaszający się w nagłych przypadkach do Szpiitalnego Oddziału Ratunkowego

przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu dziennego za 20 zł.

Uwaga! Samochody pozostawione w miejscu niedozwolonym będą usuwane na koszt właściciela. 

CMS by Quick.Cms