Ladowanie zdjec

Udzielanie informacji o stanie Pacjenta

2015-07-21 14:27

Informacji o stanie Pacjenta udzielają wyłącznie lekarze kierujący oddziałem, lekarze prowadzący oraz lekarze dyżurni w godzinach ustalonych przez lekarza kierującego i podanych do ogólnej wiadomości.

O stanie zdrowia ciężko chorych Pacjentów bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.

Informacji o stanie Pacjenta nie udziela się przez telefon.

W razie pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w przypadku śmierci, Szpital jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić zgłaszaną przez chorego osobę, instytucję lub przedstawiciela ustawowego. 

CMS by Quick.Cms