Ladowanie zdjec

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

1970-01-01 01:00

e-mail: sor@zeromski-szpital.pl
 

Lekarz kierujący

Lek. med. Łukasz Litwa
Specjalista Medycyny Ratunkowej
Specjalista Chorób Wewnętrznych


tel. 12 622 94 15
 

Pielęgniarka oddziałowa

Iwona Sadzik
Lic. Pielęgniarstwa, Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego
tel. 12 622 92 26
 

Recepcja

tel.  12 622 92 60

Sala obserwacyjna

tel.  12 622 94 77

 Jako pierwszy w Krakowie rozpoczął swoją działalność w 2001 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy z tzw. ,,ciepłą kieszenią”. W 2003 r. został włączony do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i wpisany do Księgi Rejestrowej Państwowego Ratownictwa Medycznego. SOR składa się z części internistyczno-diagnostycznej i chirurgicznej. Posiada czterołóżkową Salę Obserwacyjną oraz dwułóżkową Salę Intensywnego Nadzoru i Diagnostyczną. Pacjenci mają całodobowo zapewnione zaplecze diagnostyczno-laboratoryjne oraz konsultacje lekarzy specjalistów z innych dyscyplin medycyny. Realizowany w SOR wspólnie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym  i Oddziałami Kardiologii Inwazyjnej system leczenia zawałów serca należy uznać za pionierski w skali kraju. W 2010 r. zrealizowano projekt pn.: ,,Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu, to około 7,6 mln zł, w tym  dofinansowanie ze środków EFRR wynosi około 6,2 mln zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalif.ikowane finansowane były ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Prace remontowo-modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o powierzchni ok.1200 m kw, którego obszar operacyjny obejmuje ok. 360 tys. mieszkańców – największy w Małopolsce, obejmowały przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz wprowadzenie wydzielonego dojazdu karetek i ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu została zakupiona wysokospecjalistyczna aparatura medyczna: aparat do znieczulenia ogólnego, zestawy do monitorowania funkcji życiowych pacjenta tj. akcji serca, saturacji, CTK, kapnografii, OCŻ, temperatury głębokiej i powierzchniowej ciała oraz defibrylatory, respiratory, ssaki zestawy do intubacji, stoły operacyjne, lampy zabiegowe, aparaty USG, analizatory parametrów krytycznych,. Modernizacja SOR wraz z całkowitym, nowoczesnym wyposażeniem, to również utworzenie jedynej w Krakowie komory dekontaminacyjnej wraz kurtyną termiczną. Całkowita przebudowa lądowiska dla helikopterów sanitarnych obejmowała rozbudowę jego płyty i utworzenie nowych dróg rozjazdowych wraz z przystosowaniem do lądowań nocnych (oświetlenie nalotowe i pozycyjne). Rocznie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielana jest pomoc ok. 50 tys. pacjentom z terenu Krakowa i Małopolski. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jedynym w Krakowie sprawującym zabezpieczenie w zakresie chirurgii dzieci.
 

Strony:     

    CMS by Quick.Cms