Ladowanie zdjec

Rozpatrywanie skarg i wniosków

2015-07-14 14:24

Naszą misją jest zapewnienie każdemu pacjentowi kompleksowej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. Doskonalimy jakość, podejmujemy nowe wezwania, a co najważniejsze - stawiamy na dobrą komunikację z pacjentami. Staramy się traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ten dział został stworzony z myślą o Pacjentach.

Prawa Pacjenta reguluje Ustawa o Prawach Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jeśli Pacjent stwierdzi, że jego prawa zostały złamane, to może złożyć skargę w dowolnej formie: pisemnie, drogą elektroniczną, osobiście, telefonicznie.

Skargi przyjmuje:

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta  -  mgr Lucyna Pławecka-Stolarska.

Godziny przyjęć: codziennie - godz.9.00 - 14.00

Po wcześniejszym umówieniu się z Pełnomocnikiem można zgłosić się także w innych godzinach.

nr tel. 12 622 92 47

e-mail: rpp@zeromski-szpital.pl, lplawecka@zeromski-szpital.pl


 

Skargi lub wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres skarżącego. W innym przypadku skarga nie będzie rozpatrywana.

Skargi i wnioski są rozpatrywane w terminie jednego miesiąca od daty złożenia lub wpłynięcia skargi i wniosku.

W przypadku nie rozstrzygnięcia skargi lub wniosku w terminie, informujemy wnioskodawcę o podjętych działaniach, które pozwolą na rozpatrzenie skargi lub wniosku.

Ponadto skargi pacjentów są przyjmowane przez:

  • Dział Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia - ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, nr tel. 12 29 88 303

  • Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel. 022 572 61 55)

  • Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; ul. Mogilska 25, Kraków, VI piętro, pok. 601, tel.12 422 88 75 lub 12 39 21 228, e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl. Adres do korespondencji: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

  • Rzecznika Praw Pacjenta , ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800- 190- 590, e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

  • Rzecznika Praw Obywatelskich, wniosek należy zaadresować do Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych (00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77, nr tel. 22 551 77 00).

  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków, nr tel. 12 429 21 41

  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków, nr tel. 12 422 88 54 

CMS by Quick.Cms