Ladowanie zdjec

Dokumentacja medyczna

2016-06-30 13:03

Przyjmowanie stron:

poniedziałek- piątek - godz. 7.00- 14.20

Informacje telefoniczne:

12 622 94 16

E-mail:

dokumentacja@zeromski-szpital.pl

Adres:

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Sekcja statystyki: budynek "A", p.20

Terminy realizacji wniosków

1. Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną – 14 dni
2. Wysyłka pocztą – 14 dni plus czas dostarczenia

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału. Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;        

Odbiór dokumentacji:

Po odbiór dokumentacji należy się zgłaszać osobiście. Jeżeli odbiór osobisty jest niemożliwy, dokumentacja może być wydana osobie wskazanej w UPOWAŻNIENIU lub będzie przesłana na adres osoby, której dotyczy udostępnienie. Dokumenty mogą być wydane tylko za okazaniem dowodu osobistego.

Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej:

  

CMS by Quick.Cms