Ladowanie zdjec

Relacja z Konferencji

2014-11-07 14:18

27 października 2014 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się konferencja "Rola Szpitala miejskiego - wczoraj, dziś i jutro 60-letnie doświadczenia funkcjonowania w różnych systemach". Konferencja była zwieńczeniem akcji podejmowanych z okazji obchodów Jubileuszu 60 - lecia istnienia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Uroczystość została objęta Partonatem Honorowym przez Metropolitę Krakowskiego jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego. Licznie zgromadziła zaproszonych gości: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli wyższych uczelni krakowskich i małopolskich, dyrektorów krakowskich i małopolskich podmiotów leczniczych, jednostek i firm współpracujących ze Szpitalem, duchownych, emerytowanych i obecnych pracowników Szpitala, a także przedstawicieli mediów.

 

Na wstępie Dyrektor Szpitala Zbigniew J. Król serdecznie powitał zebranych gości i podziękował za przyjęcie zaproszenia i przybycie. Dyrektor skierował słowa uznania w stronę byłych i obecnych pracowników. Podziękował całemu personelowi za wytrwałą pracę, poświęcenie i trud, które przez 60 lat wkładał, aby ratować zdrowie i życie pacjentów oraz budować pozytywny wizerunek Szpitala. Słowa podziękowania, za wszelką pomoc w realizacji przedsięwzięć, skierował również w kierunku przedstawicieli zgromadzonych władz. Historia Szpitala to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzyli i nadal tworzą. To miejsca spełnienia zawodowego dla wielu osób. Konferencja była okazją do wspomnienia osób, które odeszły, a których obecność na trwałe zapisała się w pamięci. Dyrektor przywołał nazwiska tych, którzy w ostatnich 10 latach odeszli w trakcie pełnienia swoich zadań.

 

Następnie głos zabrali: Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, Przewodniczący Rady Miasta Pan Bogusław Kośmider, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – Pan Andrzej Matyja oraz w imieniu Stowarzyszenia Szpitali Małopolski Pan Marek Haber, którzy przekazali na ręce Dyrektora Szpitala okolicznościowe upominki oraz gratulacje i życzenia dla pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Dyrektor Szpitala odczytał okolicznościowe apele, które napłyneły do Szpitala z gratulacjami z okazji Jubileuszu oraz życzeniami dalszego rozwoju, sukcesów w drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz pomyślności na kolejne lata pełnienia misji, jaką jest niesienie pomocy potrzebującym pacjentom.

 

Jubileusz 60-lecia był wspaniałą okazją do uhonorowania zasług pracowników Szpitala za wzorowe, wyjątkowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, zaangażowanie, wspieranie działalności Szpitala i jego rozwój. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe przynane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego pracownikom Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie za zasługi w dzialalności na rzecz ochrony zdrowia. Uroczystego wręczenia Złotych medali za długoletnią służbę, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller. W uznaniu zasług dla pracowników Szpitala Minister Zdrowia nadał pracownikom Odznaki Honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Odznaki wręczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Małgorzata Marcińska. Natomiast Prezydent Miasta Krakowa, Pan Jacek Majchrowski wystąpił z przemówieniem oraz wręczył odznaki Honoris Gratia i listy gratulacyjne osobom zasłużonym dla Miasta Krakowa.

 

 

W ramach obchodów 60-lecia Szpitala zorganizowany został Dzień otwarty dla fotografów. Zadaniem fotografów było wykonanie fotografii obrazujących codzienne funkcjonowanie Szpitala. Podczas konferencji ogłoszono zwycięzców konkursu. Po burzliwych naradach Kapituła zdecydowała o przyznaniu trzeciego miejsca oraz dwóch miejsc ex aequo. III miejsce przyznano Panu Piotrowi Guzik natomiast I miejsce Pani Beacie Zawrzel oraz Adamowi Gołdzie. Wybrano także 10 fotografii najlepiej oddających ducha i charakter Szpitala. Wybrane prace zostały zaprezentowane w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

 

Dalsza naukowa część Konferencji została przeznaczona na prezentacje dorobku naukowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie m.in. Oddziału Dermatologicznego, Okulistycznego, Chirurgii Dzieci, Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej oraz współpracujących z nim partnerów . Jubileusz 60-lecia był okazją do przypomnienia pracownikom Szpitala, a także mieszkańcom Krakowa, historii naszego szpitala. Przybliżone zostały sylwetki wybitnych postaci z dziedziny medycyny, które właśnie tu rozpoczynały swoją karierę medyczną i tworzyły Szpital od samego początku.

 

Dopełnieniem uroczystości jubileuszowych był poczęstunek – w miłej atmosferze ożyły wspomnienia, a także miały miejsce wzruszające spotkania po latach.

 

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dziękuje wszystkim byłym i obecnym pracownikom, całemu personelowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu, pracownikom administracji i wszystkich służb pomocniczych za wytrwałą pracę i trud, które przez 60 lat działania Szpitala kolejne pokolenia składały dla ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Dziękujemy również wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe, dzięki którym możliwe było nadanie obchodom jubileuszu uroczystego charakteru.

 

Link do zdjęć:

http://www.krakow.pl/modules/fotogal/gallery/index.php/Pa-dziernik-2014/Jubileusz-60-lecia-Szpitala-im-Stefana-eromskiego# 

CMS by Quick.Cms