Ladowanie zdjec

Realizacja projektu

2017-10-18 14:00

Kraków, 30.06.2017 r.

 

 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”, podpisał dwie umowy, których przedmiotem są - zakup i montaż systemu monitoringu SOR oraz zakup sprzętu IT dla celów administracyjnych SOR. Ponadto trwają procedury przetargowe związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Kraków, 04.09.2017 r.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostały zakończone prace związane z wykonaniem monitoringu CCTV. Ponadto dostarczono sprzęt informatyczny dla potrzeb administracyjnych SOR naszego Szpitala. Do końca bieżącego miesiąca zostanie zakończony trwający obecnie przetarg i podpisane zostaną umowy na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

 

Kraków, 20.10.2017 r.

 

W ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie” dostarczono już pierwsze urządzenia i sprzęt medyczny - m. in. nowoczesny aparat USG wraz
z kompletem głowic oraz wózki inwalidzkie do przewożenia chorych.

Aktualnie toczy się kolejny przetarg w ramach przedmiotowego projektu – na zakup i dostawę defibrylatorów, ogrzewaczy płynów osocza i krwi oraz monitorów medycznych (pierwszy przetarg został unieważniony w tym zakresie).

 

Kraków, 23.11.2017 r.

 

Kilka dni temu dostarczono do Szpitala defibrylatory Lifepack 20 (wersja z teletransmisją). To już ostatni sprzęt medyczny, który doposażył Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego Szpitala, w ramach przedmiotowego Projektu.

Z punktu widzenia Pacjenta Projekt został zakończony, natomiast Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego czeka teraz na całkowite rozliczenie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministerstwo Zdrowia. 

CMS by Quick.Cms