Ladowanie zdjec

Program pozamerytoryczny

2019-08-13 11:53

Spektakl, który odbędzie się po zakończeniu programu merytorycznego konferencji „Praktycy Praktykom: kto pyta – nie błądzi”- 23 października br. w Teatrze Ludowym w Krakowie, nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Sztuka nie odbywa się równolegle z częścią merytoryczną konferencji, co uniemożliwiałoby uczestnikom wzięcie w niej udziału.

Wydarzenie odbędzie się we współpracy z Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie i Teatru Ludowego, Spektakl nie jest finansowany ze źródeł innowacyjnych firm farmaceutycznych będących członkami Infarma, lecz ze środków pozyskanych przez Szpital od prywatnych sponsorów.

 

Program pozamerytoryczny, który rozpocznie się po zakończeniu konferencji „Praktycy Praktykom: kto pyta- nie błądzi”:

Teatr Ludowy, 23 października 2019 roku

Godz.21.20 – 23.00 – spektakl - niespodzianka

 

 

 


 

CMS by Quick.Cms