Ladowanie zdjec

Osoby niepełnosprawne bez kolejki i skierowania

2019-08-06 14:42

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na pewne udogodnienia w szpitalu, poradniach i aptekach. Przede wszystkim już nie muszą mieć skierowania, aby dostać się do specjalisty. Ponadto osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Korzystanie „poza kolejnością” oznacza, że, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dla wielu osób z niepełnosprawnością dotarcie na rehabilitację i do specjalisty jest sprawą jakości życia, zdrowia i utrzymania sprawności, zatem należy zadbać by świadczenia te były realizowane na bieżąco.
Naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością wychodzi Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która wprowadziła regulacje prawne umożliwiające korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadzono zmiany:
1. korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
2. korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
3. zniesiono okresy użytkowania wyrobów medycznych.
Co konkretnie oznacza to dla pacjenta?
Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:
I. Korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, czyli do:
1. świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza, pielęgniarki, położnej,
2. świadczeń w szpitalach,
3. świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (specjaliści przyjmujący w przychodniach),
4. usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
5. świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).
6. wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
 

 

 


 

CMS by Quick.Cms