Ladowanie zdjec

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM

1970-01-01 01:00

e-mail: derma@zeromski-szpital.pl

Lekarz Kierujący

Dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
Specjalista Dermatolog i Alergolog

Sekretariat -  tel. 12 622 92 86

Pielęgniarka Oddziałowa
Bożena Dziadosz
Specjalista Opieki Paliatywnej

tel. 12 622 94 34    

Poradnia Dermatologiczno-Alergologiczna Dzieci - tel. 12 622 92 76
Poradnia Dermatologiczna Dorosłych - tel. 12 622 93 59
Poradnia Dermatologii Alergologicznej Dorosłych - tel. 12 622 92 76

Oddział Dermatologiczny obejmuje opieką medyczną pacjentów z chorobami skóry dorosłych i dzieci z terenu Krakowa i Małopolski. Oddział liczy 40 łóżek z wydzielonym odcinkiem dla dzieci. W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłymi chorobami skóry (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, wyprysk), chorobami pęcherzowymi, autoimmunologicznymi chorobami tkanki łącznej i z przewlekłymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami. Szczególnym ukierunkowaniem jest rozpoznawanie i leczenie chorób alergicznych skóry u dzieci i nowoczesne leczenie łuszczycy. Stosowane jest leczenie biologiczne łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów w ramach Programu Lekowego. Oddział wyposażony jest w aparaturę medyczną do fototerapii (PUVA, UVB 311 NB). W Gabinecie Dermatochirurgii wykonywane są zabiegi operacyjne nowotworów skóry. W strukturze Oddziału funkcjonują Poradnie Specjalistyczne, tj. Poradnia Dermatologiczna dla Dorosłych                 i Dermatologii Dziecięcej, w których odbywają się konsultacje, zabiegi diagnostyczne i lecznicze. W ramach Poradni działa Poradnia Pielęgniarska dla pacjentów z alergicznymi chorobami skóry i Szkoła Atopii, w której odbywają się spotkania edukacyjne dla pacjentów oraz rodziców dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Lekarz Specjalista Dermatolog i Alergolog kieruje pracą zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Zespól lekarski prowadzi działalność naukową organizując od 10 lat Ogólnopolską Zimową Konferencję Dermatologiczną, a ponadto bierze aktywny udział w konferencjach naukowych podnosząc stale kwalif.ikacje zawodowe. Zespół pielęgniarski poszerza swoją wiedzę medyczną uczestnicząc w kursach specjalistycznych oraz kończąc studia podyplomowe. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie dermatologii i alergologii.

CMS by Quick.Cms