Ladowanie zdjec

Elektryk

2019-05-25 00:30

Opis oferty pracy:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
- Wykonywanie nowych i przebudowę istniejących instalacji elektrycznych

- Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji silno i niskoprądowych na terenie szpitala
- Wykonywanie napraw instalacji elektrycznych, domofonowych, automatyki
- Przeprowadzenie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych, rozdzielni elektrycznych i złączy kablowych - Szybkie i skuteczne usuwanie zgłaszanych przez personel szpitala
uszkodzeń

- Demontaż oraz montaż osprzętu elektrycznego
- Czytanie dokumentacji technicznej dla instalacji elektrycznych

Wymagania formalne:
- wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne/elektryczne
- uprawnienia SEP do 1 kV kategorii E, mile widziane uprawnienia D do wykonywania  pomiarów
- podstawowa znajomość budowy i działania urządzeń elektrycznych, a także elektronicznych

 

Oferujemy:

Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

Stabilne warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie: płaca zasadnicza + dodatek stażowy

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

sekcjaelektryczna@zeromski-szpital.pl

jnajder@zeromski-szpital.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-624 Kraków na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-624 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie ostatniego zdania w oświadczeniu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-624 Kraków, dane.osobowe@zeromski-szpital.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

 

 

 

 

 


 

CMS by Quick.Cms