Ladowanie zdjec
RSS

Archiwum wydarzeń

1970-01-01 01:00
 • 10.05.2012r.

  Odznaczenie ,, Za zasługi dla Ochrony Zdrowia" dla pielęgniarek

 • 09.05.2011 r.

  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

 • 19.04.2012r.

  Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego jako pierwszy w Krakowie i Małopolsce recertyfi.kował na kolejne trzy lata Certyf.ikat ,,Szpital bez bólu” przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu

 • 12.04.2012r.

  Dyrekcja Szpitala podpisała list intencyjny z EURO 2012 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sygnotariusze Listu nawiązali współpracę celem zapewnienia bezpieczeństwa medycznego tj. diagnostycznego i leczniczego gościom Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012

 • 04.04.2011 r.

  Dnzień Pracownika Służby Zdrowia

 • 2.04.2011 r.

  ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH PEŁNYCH NADZIEI, RADOSNEGO,

 • 2.04.2012 r.

  ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 • 22.03.2012 r.

  O ś w i a d c z e n i e lek. med. Andrzeja Ślęzaka – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • 21.03.2012r.

  W Szpitalu im. S. Żeromskiego przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym funkcjonuje ,,Okno Życia”

 • 5.03.2012r.

  Szpital uzyskał Certyfi.kat potwierdzający wprowadzenie programu edukacyjnego oraz procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

 • 29.02.2012 r.

  W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Pełnomocnik ds. Rodziny i Polityki Społecznej Marzena Paszkot odznaczyła Dyrektora Naczelnego Szpitala Dr Andrzeja Ślęzaka prestiżowym Medalem ,,HONORIS GRATIA”

 • 30.01.2012r.

  Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta

 • 17.01.2012r.

  Szpital im. S. Żeromskiego uczestniczy w kampanii informacyjnej pn. ,,Zrozumieć Autyzm"

 • 2.01.2012r.

  Wiceprezydent Miasta Krakowa Anna Okońska-Walkowicz w dniu 01.01.2012 r. przekazała okolicznościowe prezenty ufundowane przez Urząd Miasta Krakowa mamie pierwszego dziecka urodzonego w Szpitalu w 2012.r.

 • 21.12.2011r.

  Tradycyjne spotkanie opłatkowe kadry medycznej i administracyjnej Szpitala

 • 19.12.2011 r.

  ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2012 ROKU

 • 12.12.2011r.

  SPROSTOWANIE Dotyczy: artykułu Pani Redaktor Anny Górskiej zamieszczonego w Gazecie Krakowskiej 12.12.2011 r. pt.: „Od dziś do szpitala przez ciepłą kieszeń”.

 • 29.11.2011r.

  ,,Pogotowie Teatralne" aktorzy Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska zaprezentowali małym pacjentom oddziałów dziecięcych współczesną baśń Marty Guśnikowskiej pt. ,,Baśń o Rycerzu bez Konia"

 • 7.11.2011r.

  Audit zewnętrzny pierwszego nadzoru wykonany przez Jednostkę certyfi.kującą TUV NORD Polska Sp. z o.o.

 • 2.11.2011r.

  Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

 • 10.10.2011r.

  VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. ,,Alloplastyka całkowita stawu kolanowego” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology

 • 21.09.2011r.

  Rodzinna Fundacja Hipoterapii organizowana przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 • 14.09.2011r.

  Wojewoda Województwa Małopolskiego Stanisław Kracik i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Lechowicz odwiedzili Szpital im. S. Żeromskiego.

 • 11.07.2011 r.

  V Nowohucki Dzień dla Zdrowia

 • 16.08.2011 r.

  Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.08.2011r

 • 16.06.2011 r.

  Z DNIEM 01.07. 2011 R.  PRZESTAJĄ FUNKCJONOWAĆ NUMERY TELELEFONÓW: (12) 644 49 99 , (12) 644 02 03 , (12) 644 42 91

 • 16.05.2011 r.

  W Szpitalu realizowane są ustawowe zapisy dotyczące szczególnych uprawnień osób represjonowanych, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

 • 18.04.2011 r.

  Życzenia Wielkanocne

 • 07.04.2011 r.

  Dzień Pracownika Służby Zdrowia

 • 02.02.2011 r.

  Końcowe procedury przetargowe związane  z zakupem ,,dużej" aparatury medycznej tj. aparatu RTG i dwóch aparatów USG

 • 20.12.2010 r.

  Dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego Dr Andrzej Ślęzak w uznaniu zasług za prowadzenie wieloletnich, wybitnych badań historycznych dotyczących walk niepodległościowych czasu II wojny światowej i okresu stalinowskiego został uhonorowany przez Kapitułę Stowarzyszenia Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego prestiżowym Krzyżem 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej

 • 20.12.2010 r.

  Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

 • 3.12.2010 r.

  Certyf.ikat ISO 9001 : 2008 w zakresie lecznictwa szpitalnego i opieki szpitalnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej i sterylizacji

 • 2.12.2010 r.

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego składa serdeczne podziękowania za sfinansowanie przez ArcelorMittal Poland S.A. zakupu niezbędnych urządzeń oraz instalacji cyfrowego monitoringu głównego budynku Szpitala i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych

 • 4.10.2010 r.

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego. im. S. Żeromskiego w Krakowie informuje osoby korzystające z usług LUX-MED Sp. Z o.o. o bezpłatnej możliwości korzystania z usług medycznych świadczonych w szerokim zakresie przez Szpital

 • 21.07.2010 r.

  Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

 • 29.06.2010 r.

  Festynu rodzinny ,,Niedziela z Wandą”

 • 27.05.2010 r.

  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

 • 27.04.2010 r.

  SZPITAL im. STEANA ŻEROMSKIEGO NAJLEPSZY w POLSCE !!!

 • 13.04.2010 r.

  Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie

 • 29.03.2010 r.

  Życzenia Wielkanocne 2010

 • 04.01.2010 r.

  Spotkanie Opłatkowe oraz uroczystość poświęcenia przez Jego Eminencję Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisz i otwarcia przez Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego zmodernizowanego Oddziału Otolaryngologicznego

 • 21.12.2009 r.

  Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem ,,Serce za Serce” Fundacji Prometeusz Pro Publico Bono

 • 16.12.2009 r.

  Życzenie Bożonarodzeniowe i Noworoczne 2010

 • 20.11.2009 r.

  V Małopolska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie

 • 01.10.2009 r.

  VII edycja ,,Krakowskich Dni Zdrowia”

 • 05.08.2009 r.

  Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Dorosłych i Dzieci Szpitala im. S. Żeromskiego jest największym oddziałem w Małopolsce.

 • 04.08.2009 r.

  Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała do Oddziału Noworodkowego aparat do przesiewowego badania słuchu u noworodków.

 • 10.07.2009 r.

  Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego jako drugi w Krakowie i Małopolsce otrzymał certyf.ikat ,,Szpital bez bólu”

 • 06.07.2009

  III Nowohuckie Dni dla Zdrowia zorganizowane przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 • 24.06.2009

  Festyn ,,Niedziela z Wandą”

 • 8.04.2009 r.

  Zyczenie Wielkanocne 2008

 • 24.12.2008

  Spotkanie Opłatkowe oraz uroczystość poświęcenia przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Zająca i otwarcia przez Przewodniczącą Rady Miasta Krakowa Małgorzatę Radwan-Balladę zmodernizowanych i wyposażonych Oddziałów

 • 24.12.2008 r.

  Życzenia świąteczne i noworoczne 2008

 • 1.12.2008 r.

  IV miejsce w Konkursie Medycznym "Perły Medycyny 2008"

 • 20.11.2008 r.

  IV Małopolska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie

 • 01.10.2008 r.

  ,, Krakowskie Dni Zdrowia’’ zorganizowane przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa 27.09. 2008 r

Strony:   

  CMS by Quick.Cms