Ladowanie zdjec
RSS

Archiwum wydarzeń

1970-01-01 01:00
 • 10.05.2012r.

  Odznaczenie ,, Za zasługi dla Ochrony Zdrowia" dla pielęgniarek

 • 09.05.2011 r.

  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

 • 19.04.2012r.

  Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego jako pierwszy w Krakowie i Małopolsce recertyfi.kował na kolejne trzy lata Certyf.ikat ,,Szpital bez bólu” przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu

 • 12.04.2012r.

  Dyrekcja Szpitala podpisała list intencyjny z EURO 2012 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sygnotariusze Listu nawiązali współpracę celem zapewnienia bezpieczeństwa medycznego tj. diagnostycznego i leczniczego gościom Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012

 • 04.04.2011 r.

  Dnzień Pracownika Służby Zdrowia

 • 2.04.2011 r.

  ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH PEŁNYCH NADZIEI, RADOSNEGO,

 • 2.04.2012 r.

  ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 • 22.03.2012 r.

  O ś w i a d c z e n i e lek. med. Andrzeja Ślęzaka – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • 21.03.2012r.

  W Szpitalu im. S. Żeromskiego przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym funkcjonuje ,,Okno Życia”

 • 5.03.2012r.

  Szpital uzyskał Certyfi.kat potwierdzający wprowadzenie programu edukacyjnego oraz procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

 • 29.02.2012 r.

  W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Pełnomocnik ds. Rodziny i Polityki Społecznej Marzena Paszkot odznaczyła Dyrektora Naczelnego Szpitala Dr Andrzeja Ślęzaka prestiżowym Medalem ,,HONORIS GRATIA”

 • 30.01.2012r.

  Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta

 • 17.01.2012r.

  Szpital im. S. Żeromskiego uczestniczy w kampanii informacyjnej pn. ,,Zrozumieć Autyzm"

 • 2.01.2012r.

  Wiceprezydent Miasta Krakowa Anna Okońska-Walkowicz w dniu 01.01.2012 r. przekazała okolicznościowe prezenty ufundowane przez Urząd Miasta Krakowa mamie pierwszego dziecka urodzonego w Szpitalu w 2012.r.

 • 21.12.2011r.

  Tradycyjne spotkanie opłatkowe kadry medycznej i administracyjnej Szpitala

 • 19.12.2011 r.

  ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2012 ROKU

 • 12.12.2011r.

  SPROSTOWANIE Dotyczy: artykułu Pani Redaktor Anny Górskiej zamieszczonego w Gazecie Krakowskiej 12.12.2011 r. pt.: „Od dziś do szpitala przez ciepłą kieszeń”.

 • 29.11.2011r.

  ,,Pogotowie Teatralne" aktorzy Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska zaprezentowali małym pacjentom oddziałów dziecięcych współczesną baśń Marty Guśnikowskiej pt. ,,Baśń o Rycerzu bez Konia"

 • 7.11.2011r.

  Audit zewnętrzny pierwszego nadzoru wykonany przez Jednostkę certyfi.kującą TUV NORD Polska Sp. z o.o.

 • 2.11.2011r.

  Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

 • 10.10.2011r.

  VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. ,,Alloplastyka całkowita stawu kolanowego” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology

 • 21.09.2011r.

  Rodzinna Fundacja Hipoterapii organizowana przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 • 14.09.2011r.

  Wojewoda Województwa Małopolskiego Stanisław Kracik i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Lechowicz odwiedzili Szpital im. S. Żeromskiego.

 

 


 

CMS by Quick.Cms