Ladowanie zdjec

22.03.2012 r.

Kraków, dnia 22 marca 2012 roku

 

O ś w i a d c z e n i e

 

lek. med. Andrzeja Ślęzaka – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

W nawiązaniu do artykułu Pani Anny Górskiej – „Żeromski wyrzucił z remontem 2 miliony”, który ukazał się w Gazecie Krakowskiej z dnia 22 marca 2012 roku oświadczam:

Zamieszczony tekst, który dotyczy kierowanego przeze mnie Szpitala ma w swojej wymowie charakter sensacyjny. Pani Anna Górska porusza w nim sprawy związane z wykonanym remontem jednego z budynków Szpitala położonego na osiedlu Młodości 10 w Krakowie – Nowej Hucie. Przeprowadzenie tego remontu było związane ze zmianami lokalizacji dwóch szpitalnych oddziałów: otolaryngologicznego i okulistycznego. Oddziały te w wyniku wykonanych prac remontowych zostały przeniesione do budynku „głównego” Szpitala z budynku na osiedlu Młodości 10 – Oddział Okulistyczny został umieszczony w wyremontowanych pomieszczeniach zwolnionych przez administrację szpitala. Umożliwiło to koncentrację prawie wszystkich oddziałów szpitalnych w jednym budynku (poza  Oddziałami  Zakaźnym i Dermatologicznym). W związku z tym powstała konieczność przeniesienia administracji Szpitala do pomieszczeń w budynku na osiedlu Młodości 10, po ich uprzednim wyremontowaniu. Remont tych pomieszczeń został sfinansowany z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Kraków. Łączna wartość remontu wyniosła 968.257,95 zł (dane z ostatecznego rozliczenia dotacji), a nie jak sugeruje Pani Anna Górska dwa miliony złotych.

 

Wykonanie remontu pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku na osiedlu Młodości 10 zwiększyło zatem jego wartość o prawie jeden milion złotych.

Od 1 lipca 2011 roku, w wyniku dokonanych przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie zmian w systemie funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa małopolskiego, został zlikwidowany działający w naszym Szpitalu oddział pomocy doraźnej w ramach, którego mieliśmy 5 zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego. Zwolnione pomieszczenia zostały przeznaczone dla pracowników administracji Szpitala. Przeniesienie administracji umożliwiło z kolei przeznaczenie do zagospodarowania pomieszczeń całego budynku na osiedlu Młodości 10. W dniu 15 lutego 2012 roku otrzymałem zapytanie z firmy PROMOS Spółka z o.o. w Krakowie w sprawie możliwości dzierżawy nieruchomości położonej w Krakowie - Nowej Hucie na osiedlu Młodości 10. Spółka jest zainteresowana otwarciem w tym budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego. Mając na uwadze możliwość zagospodarowania tego budynku, w dniu 13 marca 2012 roku ogłosiłem kolejny przetarg na jego dzierżawę.

 

Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że dokonywane zmiany w lokalizacji Oddziału Okulistycznego, Oddziału Otolaryngologicznego oraz administracji Szpitala miały wyłącznie na celu lepsze funkcjonowanie Szpitala i uniknięcie konieczności przewożenia pacjentów z budynku na Osiedlu Młodości 10 do budynku głównego Szpitala w celu wykonania części badań diagnostycznych.

 

Jak z tego jednoznacznie wynika Pani Anna Górska posłużyła się w swoim artykule niesprawdzonymi danymi, a zatem zarzut „wyrzucenia z remontem dwóch milionów złotych” jest całkowicie bezpodstawny.

 

 

 


 

CMS by Quick.Cms