Ladowanie zdjec

13.04.2010 r.

1970-01-01 01:00

Kraków 13.04.2010 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 Szpital w roku 2010 realizuje projekt unijny pn.: „Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego-dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach  działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII- Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 7 597 063.85 zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie
6 362 135,97 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalif.ikowane finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informacje o projekcie :

 

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

 

1.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń  SOR :

    projekt przewiduje przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji,

    sieci elektrycznej i teletechnicznej, wprowadzenie wydzielonego dojazdu karetek i ciągów dla pieszych

   oraz dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, a także pokoju dekontaminacji.

 

2.Zakup specjalistycznego sprzętu :

   Projekt przewiduje zakup następującego sprzętu :

 -     aparat do znieczulania ogólnego – 1 szt,

  • zestawy do monitorowania czynności życiowych – 2 szt,
  • defibrylator – 2 szt,
  • przewoźny USG – 1 szt,
  • aparat rtg z ramieniem C- 1 szt,
  • respirator – 2 szt,
  • analizator parametrów krytycznych – 2 szt

oraz inny specjalistyczny sprzęt jak: pompy infuzyjne, aparat do szybkiego przetaczania płynów, strzykawki automatyczne, ssaki, zestawy do intubacji, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta ,kapnograf ,wózki do przewożenia chorych  i tp.

Zmodernizowane pomieszczenia SOR  otrzymają też nowe wyposażenie meblowe, stół zabiegowy i łóżka.

 

3.Modernizacja płyty lądowiska wraz z przystosowaniem jej do lądowań w porze nocnej:

   przebudowa istniejącego lądowiska nastąpi w celu dostosowania jego parametrów technicznych do obowiązujących

   przepisów . Płyta lądowiska będzie podgrzewana oraz zostanie zainstalowane oświetlenie projektowe.

   Powstanie trakt komunikacyjny pomiędzy lądowiskiem a budynkiem szpitala.

 

 

 

 

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 

 


 

CMS by Quick.Cms