Ladowanie zdjec

05.08.2009 r.

1970-01-01 01:00

Kraków, 05.08.2009 r.

 

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Dorosłych i Dzieci Szpitala im. S. Żeromskiego jest największym oddziałem w Małopolsce. Dysponuje 45 łóżkami: 32 dla dorosłych i 13 dla dzieci, w tym 5 dla noworodków. Sprawujący opiekę medyczną 14 lekarzy i 27 pielęgniarek, to osoby o najwyższych kwalif.ikacjach zawodowych w dziedzinie chorób zakaźnych, mający do dyspozycji całodobowo funkcjonujące nowoczesne zaplecze diagnostyczne, a w razie potrzeby pacjenci mają zapewnione konsultacje lekarzy specjalistów z innych dyscyplin medycyny. Odcinek dla osób dorosłych został zmodernizowany zgodnie z rygorystycznymi wymogami Unii Europejskiej. Każda sala posiada własny węzeł sanitarny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, co umożliwia prawidłową izolację chorych. Jesteśmy zobligowani i przygotowani do zwiększenia liczby łóżek w Oddziale, gdyby zaistniała taka potrzeba. Oddział został ujęty w planie zabezpieczenia epidemiologicznego Małopolski i ma obowiązek hospitalizacji wszystkich pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej. Został również wytypowany przez Inspektora Sanitarnego, jako jednostka wiodąca w hospitalizacji schorzeń szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia jak: gorączki krwotoczne, wąglik płucny, SARS, grypa.

Permanentna gotowość Oddziału, gdzie hospitalizowani są pacjenci z wysokim stopniem zaraźliwości wymaga większych nakładów finansowych, co  w połączeniu ze zdecydowanie niedoszacowanym kontraktem z NFZ i dużą liczbą hospitalizowanych - w pierwszym półroczu br. tj. 1442 pacjentów, a w tym 706 dzieci skutkowało nadwykonaniami na kwotę ponad 1,2 mln zł, a w skali Szpitala nadwykonania wynoszą ponad 6,7 mln zł. U pięciu hospitalizowanych pacjentów potwierdzono zakażenie wirusem A/H1/N1, a kilkuset osobom z podejrzeniem grypy udzielono konsultacji lekarskich. Koszt badania materiału biologicznego jednej osoby w celu potwierdzenia bądź wykluczenia zarażenia wirusem przesłanego zgodnie z procedurą  do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, to kwota ok. 1300 zł. W związku z tym, Dyrekcja Szpitala mając pozytywną opinię wraz z uzasadnieniem Wojewódzkiego Konsultanta w zakresie Chorób Zakaźnych zwróciła się z wnioskiem do Małopolskiego Oddziału NFZ o zapłatę należnej kwoty za całość nadwykonań. Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź !!! W uzasadnieniu odmowy napisano między innymi: ,,nadwykonania są nieuzasadnione treścią wiążących stosunków prawnych”.

Brak tych środków finansowych może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych dla pacjentów  Oddziału i Szpitala. Takie stanowisko Dyrekcji Małopolskiego Oddziału NFZ stoi w rażącej sprzeczności wobec publicznie deklarowanych zapewnień składanych przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz o refundowaniu tegorocznych nadwykonań przez Wojewódzkie Oddziały NFZ.

Rachunek ekonomiczny nie może być ważniejszy, niż bezpieczeństwo pacjenta i zasady etyczno-moralne oraz misja, którą wypełnia Szpital.

Dyrekcja Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową, celem zapłaty za nadwykonania należnej kwoty przez Małopolski Oddział NFZ.

 

Rzecznik Prasowy
Leszek Gora

 

 


 

CMS by Quick.Cms